• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
xmworkingdog@126.com
级别: 管理员
UID: 3
精华: 48
发帖: 5611
威望: 22559 点
金钱: 48390 RMB
贡献值: 0 点
在线时间: 944(小时)
注册时间: 2005-12-03
最后登录: 2014-08-20
10楼  发表于: 2009-06-17 16:17
图片:
图片:
图片:
图片:
边境牧羊犬
服务热线: 0592— 7090422   13599515605
e-mail:xmworkingdog@126.com
xmworkingdog@126.com
级别: 管理员
UID: 3
精华: 48
发帖: 5611
威望: 22559 点
金钱: 48390 RMB
贡献值: 0 点
在线时间: 944(小时)
注册时间: 2005-12-03
最后登录: 2014-08-20
11楼  发表于: 2009-06-28 09:27
图片:
     有条心仪的爱犬,将为您温馨的家庭带来更多的欢乐。
服务热线: 0592— 7090422   13599515605
e-mail:xmworkingdog@126.com
xmworkingdog@126.com
级别: 管理员
UID: 3
精华: 48
发帖: 5611
威望: 22559 点
金钱: 48390 RMB
贡献值: 0 点
在线时间: 944(小时)
注册时间: 2005-12-03
最后登录: 2014-08-20
12楼  发表于: 2009-08-18 22:27
描述:昆明犬(狼青系列)
图片:
图片:
图片:
超级优良品种 — 中国昆明犬(狼青系)
服务热线: 0592— 7090422   13599515605
e-mail:xmworkingdog@126.com
级别: 论坛版主
UID: 3578
精华: 0
发帖: 4
威望: 140 点
金钱: 1040 RMB
贡献值: 0 点
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2009-10-02
最后登录: 2009-10-06
13楼  发表于: 2009-10-06 14:33
好可爱!
xmworkingdog@126.com
级别: 管理员
UID: 3
精华: 48
发帖: 5611
威望: 22559 点
金钱: 48390 RMB
贡献值: 0 点
在线时间: 944(小时)
注册时间: 2005-12-03
最后登录: 2014-08-20
14楼  发表于: 2009-12-23 11:35

 回 4楼(守护神) 的帖子

图片:
图片:
比利时引进的马里努阿优良犬种 — 晶晶(公犬) 与小丽(母犬)的后代降生啦。
服务热线: 0592— 7090422   13599515605
e-mail:xmworkingdog@126.com
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go