• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
xmworkingdog@126.com
级别: 管理员
UID: 3
精华: 48
发帖: 5611
威望: 22559 点
金钱: 48390 RMB
贡献值: 0 点
在线时间: 944(小时)
注册时间: 2005-12-03
最后登录: 2014-08-20
10楼  发表于: 2006-02-03 23:20
图片:
杰克哈欠我害怕。
服务热线: 0592— 7090422   13599515605
e-mail:xmworkingdog@126.com
xmworkingdog@126.com
级别: 管理员
UID: 3
精华: 48
发帖: 5611
威望: 22559 点
金钱: 48390 RMB
贡献值: 0 点
在线时间: 944(小时)
注册时间: 2005-12-03
最后登录: 2014-08-20
11楼  发表于: 2006-02-03 23:22
图片:
图片:
图片:
图片:
同是爱犬小孩合影。
服务热线: 0592— 7090422   13599515605
e-mail:xmworkingdog@126.com
级别: 荣誉会员
UID: 105
精华: 0
发帖: 10
威望: 2 点
金钱: 10 RMB
贡献值: 0 点
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2006-02-06
最后登录: 2006-02-14
12楼  发表于: 2006-02-06 17:10
狗狗好可爱
xmworkingdog@126.com
级别: 管理员
UID: 3
精华: 48
发帖: 5611
威望: 22559 点
金钱: 48390 RMB
贡献值: 0 点
在线时间: 944(小时)
注册时间: 2005-12-03
最后登录: 2014-08-20
13楼  发表于: 2006-02-07 15:28
图片:
图片:
义犬救主表演。
服务热线: 0592— 7090422   13599515605
e-mail:xmworkingdog@126.com
xmworkingdog@126.com
级别: 管理员
UID: 3
精华: 48
发帖: 5611
威望: 22559 点
金钱: 48390 RMB
贡献值: 0 点
在线时间: 944(小时)
注册时间: 2005-12-03
最后登录: 2014-08-20
14楼  发表于: 2006-02-07 15:31
图片:
图片:
图片:
军民共乐,欣赏德牧进行服从表演。
服务热线: 0592— 7090422   13599515605
e-mail:xmworkingdog@126.com
xmworkingdog@126.com
级别: 管理员
UID: 3
精华: 48
发帖: 5611
威望: 22559 点
金钱: 48390 RMB
贡献值: 0 点
在线时间: 944(小时)
注册时间: 2005-12-03
最后登录: 2014-08-20
15楼  发表于: 2006-02-07 15:34
图片:
图片:
拒腐蚀,坚守岗位。
服务热线: 0592— 7090422   13599515605
e-mail:xmworkingdog@126.com
xmworkingdog@126.com
级别: 管理员
UID: 3
精华: 48
发帖: 5611
威望: 22559 点
金钱: 48390 RMB
贡献值: 0 点
在线时间: 944(小时)
注册时间: 2005-12-03
最后登录: 2014-08-20
16楼  发表于: 2006-02-07 15:36
图片:
图片:
杰克的表演同样精彩!
服务热线: 0592— 7090422   13599515605
e-mail:xmworkingdog@126.com
xmworkingdog@126.com
级别: 管理员
UID: 3
精华: 48
发帖: 5611
威望: 22559 点
金钱: 48390 RMB
贡献值: 0 点
在线时间: 944(小时)
注册时间: 2005-12-03
最后登录: 2014-08-20
17楼  发表于: 2008-07-25 07:32
热闹非凡!
服务热线: 0592— 7090422   13599515605
e-mail:xmworkingdog@126.com
xmshshwq@126.com
级别: 管理员
UID: 5
精华: 21
发帖: 2995
威望: 3754 点
金钱: 21586 RMB
贡献值: 0 点
在线时间: 892(小时)
注册时间: 2005-12-03
最后登录: 2016-09-07
18楼  发表于: 2009-08-26 22:55

 犬友休闲活动的好地方

以犬会友,将是本基地准备开展的一项休闲活动,到时犬友们可以带着犬到基地来走走。
联系热线:2511616
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go